نحوه خواندن تاریخ تولید لاستیک خودرو

در
دسته بندی ها: دسته‌بندی نشده

تمام تایرهای تولیدی اعم از تایر دوچرخه،موتور،خودروهای سبک و سنگین دارای تاریخ تولید هستند. تاریخ تولید درج شده بر روی تایرها حتی لاستیک های ایرانی به میلادی می باشد و شامل چهار رقم است که دو رقم اول از سمت راست بیانگر سال و دو رقم دوم از سمت راست بیانگر هفته تولید لاستیک می باشد و در یک کادر بسته بر روی یک سمت از دیواره لاستیک حک میشود.

بعضی از تایرسازان کد DOT یا کد سری تولید خود را قبل از تاریخ تولید حک میکنند که بعضا دارای عدد است و باعث اشتباه خواندن تاریخ تولید می شود به همین دلیل خواندن تاریخ از سمت راست بهترین گزینه برای صحیح خواندن است.